België
Marokko
China

EnergyVision Jaarverslag 2019

04.06.2020

Waarde relatie,

Het is een eer en een genoegen om onze cijfers van 2019, zoals deze week goedgekeurd door de AV van EnergyVision, aan u te presenteren. 2019 was een schitterend jaar voor het bedrijf. Een jaar waarin onze omzet steeg met 26%, onze winsten met 122% en waarin we 36 nieuwe medewerkers mochten verwelkomen. Het was het vijfde jaar uit onze geschiedenis en tevens het vijfde opeenvolgende jaar dat eindigde met winst. Tussen 2014 hebben we op die manier het eigen vermogen van de groep aangesterkt van 6.200 EUR tot ruim 19,6 miljoen EUR (inclusief een winst na belastingen van 9,25 miljoen EUR in 2019). Onze exportactiviteiten blijven belangrijk, maar 2019 was ook een jaar waarin we onze activiteiten in de thuismarkt hebben uitgediept. Na enkele zeer actieve jaren vooral in China en Marokko, hebben we een aanzienlijk marktaandeel verworven ook in Vlaanderen en Brussel. We leverden er het bewijs dat, na de crisis van de voorbije jaren in de energiesector, hernieuwbare energie ook bij ons opnieuw interessant en rendabel kan zijn.

Klik hier om het jaarverslag 2019 van EnergyVision te raadplegen.

De trend zet zich verder in 2020, ondanks Corona en alle moeilijkheden die dat met zich mee brengt. In zo’n omgeving is het essentieel om een heldere strategie te hebben. Ook in volle lockdown-periode hebben we zo nog 170 werven kunnen opstarten in België en circa 75% van onze normale omzet gehaald in Marokko. Het aantal bevestigde projecten voor 2020 in China ligt hoger dan vorig jaar. De omstandigheden zijn er zeer moeilijk, het aantal verplaatsingen is nog steeds beperkt en lokale quarantaines blijven voortdurend opduiken, maar onze eerste drie Chinese projecten van het jaar zijn opgeleverd, de volgende drie zijn opgestart en dat toont dat er hoop is in post-Corona China. In de drie landen hebben we niemand van onze medewerkers ook maar één dag op tijdelijke werkloosheid geplaatst. Die garantie hebben onze medewerkers ook voor de rest van het jaar, mocht er bijvoorbeeld een tweede golf komen. Meer nog, sinds 4 mei hebben we opnieuw verschillende medewerkers aangeworven in België en we blijven werken aan groei. Dat kunnen we dankzij ons echte kapitaal: onze mensen, onze gepassioneerde en ambitieuze medewerkers die werken met liefde en respect voor onze klanten.

Nu we sinds kort onze leveringsvergunning voor elektriciteit in de thuismarkt op zak hebben, zijn we klaar om ons straks te positioneren als energieleverancier die 100% groene en 100% lokale energie aan KMO’s levert. Het zijn grote stappen vooruit die we zetten in volle crisisperiode. De Corona-periode toont de sterkte van onze teams, van ons businessmodel dat investeringsdrempels voor klanten wegneemt, en van de spreiding over verschillende landen. Terwijl de hele wereld schrok, bewezen onze mensen de voorbije tijd eens te meer hoe sterk het bedrijf vandaag staat: in het eerste kwartaal drukte België het gaspedaal in om China te ondersteunen, in het tweede kwartaal draaiden de rollen om. En zo helpt het ene filiaal afwisselend het andere.

Dat alles bewijst dat de titel van ons “Jaarverslag 2019” niet toevallig is: we zijn inderdaad klaar voor de toekomst zelfs als die toekomst de hele wereld dooreen schudt op manieren die niemand had kunnen voorspellen.

Klik hier om het jaarverslag 2019 van EnergyVision te raadplegen.

We wensen u veel leesplezier, en ook erg veel geluk in deze ontwrichtende tijden.

Van harte,

Maarten Michielssens
GROUP CEO EnergyVision