Klokkenluider procedure

Dit klokkenluidersbeleid is gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. 

Op deze webpagina lees je onder andere wie een melding kan doen, wat en hoe je kan melden en wanneer je als melder wordt beschermd.

Binnen EnergyVision kan je als klokkenluider een melding doen via het interne meldingskanaal via mail naar hr@energyvision.be

Wie kan een melding doen?

Iedereen die in een werkgerelateerde context in contact komt met EnergyVision, kan een melding doen: 

 • Medewerkers, Ex-medewerkers, sollicitanten
 • Stagiairs en jobstudenten
 • Zelfstandigen werkzaam in de onderneming of personen onder toezicht en leiding van (onder)aannemers en leveranciers
 • Aandeelhouders, managers, directie

Wie geen werkrelatie heeft met EnergyVision, kan geen melding doen via de klokkenluidersregeling. 

Wat kan je melden?

De klokkenluiderswetgeving begrenst de wettelijke bescherming van klokkenluiders tot inbreuken die betrekking hebben op volgende gebieden:

 • Handelingen die financiële belangen van de EU schaden
 • Handelingen van oneerlijke concurrentie
 • Milieumisdrijven
 • Witwaspraktijken
 • Bescherming van persoonsgegevens
 • Beveiliging van netwerk- en informaticasystemen
 • Belastings- of sociale fraude
 • Terrorismefinanciering 

Hoe kan je een melding doen?

Binnen EnergyVision kan je als klokkenluider een melding doen via het interne meldingskanaal via mail naar hr@energyvision.be

Hoe verloopt een melding?

 • De ontvangen meldingen zullen worden geregistreerd en binnen de 7 kalenderdagen na de melding wordt een ontvangstbevestiging verzonden. 
 • De meldingen zullen worden behandeld vanuit een besloten, veilig en beschermd systeem. 
 • Enkel medewerkers van het HR team hebben toegang tot de mailbox van hr@energyvision.be
 • De personen van dit team zullen steeds als onpartijdige persoon optreden bij meldingen.
 • Uiterlijk binnen de 3 maanden krijgt de melder feedback over de melding, op voorwaarde dat deze melding binnen de wettelijke scope van een klokkenluidersregeling valt.

Ben ik beschermd?

Als melder van rechtsgeldige inbreuken ben je beschermd tegen represailles zoals ontslag, negatieve evaluaties, tuchtsancties, intimidatie of pesterijen. 

Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van je persoonsgegevens als klokkenluider worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR. 

Verplichtingen van de medewerker

Naast de bescherming dienen de medewerkers tevens te voldoen aan 3 verplichtingen:

 • Constructief meewerken aan het preventiebeleid dat is opgezet in het raam van de bescherming van de medewerkers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en andere psychsociale risico’s. 
 • Zich onthouden van elke daad van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • Zich onthouden van elk misbruik van de procedure.