Zwembad van Laken, Brussel

09.12.2020
Deze installatie is het vierendertigste van circa vijftig projecten die EnergyVision opleverde in opdracht van Sibelga, de netbeheerder van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit in het kader van SolarClick, een programma die de Brusselse Regering toevertrouwde aan Sibelga om de milieudoelstellingen in Brussel te behalen (www.solarclick.be). SolarClick wordt van nabij opgevolgd, niet enkel door Sibelga en de lokale politiek maar ook door Brussel Leefmilieu en door Brussels Minister van Energie Alain Maron.
Deze installatie, bovenop het dak van het Zwembad van Laken, levert jaarlijks ruim 177.578 kWh. EnergyVision bouwde de 220,32 kWp en onderhoudt de site gedurende tien jaar.

Klant

Sibelga (netbeheerder)

Locatie

Laken, Brussel

kWp

220,32

kWh

177 578

Dakoppervlakte

1.000 tot 10.000 m²

Dit gebeurde met het dak van de klant

“Het project is een goede zaak voor de openbare instellingen. Dit omdat ze kunnen genieten van de gratis geproduceerde elektriciteit.”

Alain Maron
Brussels Minister van Energie

Hartelijk dank, Laken, voor het vertrouwen!