EnergyVision
België

Vlaams minister van Wonen installeert 30.000ste ASTER-zonnepaneel

22.05.2023

EnergyVision plaatst samen met Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele het 30.000ste zonnepaneel op een sociale woning in Oudenaarde, Vlaanderen. Na de lancering vorig najaar in Roeselare van het project van ASTER om 52.500 sociale woningen in Vlaanderen te voorzien van zonnepanelen, maakt minister Matthias Diependaele de tussenstand op van dit unieke project.

De volgende weken krijgen 48 sociale woningen in Oudenaarde in totaal 477 zonnepanelen op hun daken, goed voor 195,57 kWp.

Stefaan Vercamer, voorzitter van Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen: "We vinden het belangrijk om zonnepanelen te installeren. Enerzijds dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel met onze woonmaatschappij, anderzijds bieden we betaalbare energie aan bij onze huurders waardoor we mee strijden tegen de energiearmoede.”

Directeur Jeanique Van Den Heede vult verder aan: "Het is voor ons zeer interessant om met ASTER aan de slag te gaan om de zonnepanelen te leggen. ASTER maakt het mogelijk om op die manier met de sector mee te werken aan de klimaatambities van Vlaanderen."

Evaluatie na 30.000 panelen

Bijzonder aan deze installatie is dat hiermee in de wijk Den Bulk het 30.000ste ASTER-paneel gelegd wordt. Minister Diependaele maakt van de gelegenheid gebruik om de eerste conclusies van het grootste residentiële zonnepanelenproject in Vlaanderen te trekken.

In een periode van vier jaar zullen zo'n 395.000 zonnepanelen met een totaal vermogen van 152 MWp op woningen van sociale verhuurders worden geïnstalleerd. Deze panelen zullen op jaarbasis meer dan 130 GWh groene Vlaamse stroom opwekken.

Tot op heden werden 2613 installaties gebouwd, goed voor een geïnstalleerd kWp van wel 13.649,53. Deze ASTER-panelen produceerden al 1,87 GWh zonnestroom, dat komt overeen met een CO2-reductie van 509,5 ton.

Voor de volgende periode zijn er 1337 installaties gepland of ingetekend. Dit betekent dat er nog 15.948 panelen zullen worden geïnstalleerd, die 6534,99 kWp stroom zullen leveren.

Alles samen komt ASTER zo, na iets meer dan een half jaar, aan een 4000-tal installaties, met daarop een kleine 50.000 panelen, die samen een vermogen van 20.184,52 kWp halen.

“Dit zijn natuurlijk spectaculaire cijfers”, zegt algemeen directeur Sven Van Elst. “Op dit moment zitten we qua aantal installaties op een derde van wat we planden te realiseren in 2023. Wat vermogen betreft, zitten we nu al bijna aan de helft. Het gaat dus goed, maar met het oog op het aantal installaties is het belangrijk dat we er snel bij de leden van ASTER - de woonmaatschappijen - meer kunnen inplannen.”

Minister Matthias Diependaele zegt: “ASTER is een schitterend project dat écht het verschil maakt voor de sociale huurders. Ik hoop dat zoveel mogelijk woonmaatschappijen het voorbeeld van de Vlaamse Ardennen zullen volgen. De eerste analyse van ASTER is duidelijk positief. Het komt er nu op aan nog een versnelling hoger te schakelen.”

De impact van ASTER op de Vlaamse klimaatambities valt niet te ontkennen.

Het activeren van dit zonnepotentieel is goed voor naar schatting een CO2-reductie van circa 35.000 ton per jaar. Zo helpen we als sector mee om voor alle Vlamingen de Klimaatdoelstellingen 2050 te behalen”, zegt algemeen directeur Sven Van Elst.

"We blijven verder opschalen om zo snel mogelijk zo veel mogelijk gezinnen van zonne-energie te voorzien", zegt Maarten Michielssens, CEO van EnergyVision. “Dit is goed voor het klimaat, de energiearmoede én de tewerkstelling. Dat vinden we als bedrijf erg belangrijk.”

Dit is ASTER

De inhuldiging vandaag in de wijk Den Bulk van de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen in Oudenaarde is een belangrijke nieuwe stap op de fantastische weg die we met onze partners, de Vlaamse Regering, de sociale huisvestingsmaatschappijen en woonmaatschappijen en natuurlijk EnergyVision en Belfius Bank al hebben afgelegd”, zegt voorzitter Etienne Audenaert van ASTER.

Na de oprichting van ASTER in oktober 2020 en de sluiting van de gunning van de opdracht aan EnergyVision en de ondertekening van de financieringsovereenkomst met Belfius Bank in juli 2022 is het 30.000ste zonnepaneel in Oudenaarde de volgende belangrijke mijlpaal in de ambities van de organisatie. Via ASTER investeert de sociale huisvestingssector in zonnepanelen op zoveel mogelijk sociale woningen.

De bewoners van sociale woningen met ASTER-zonnepanelen, zowel beschermde als niet-beschermde afnemers, betalen op het moment dat de zon schijnt een tarief dat ongeveer 25% lager ligt dan het sociaal tarief of het markttarief. De Vlaamse regering bepaalt de tarieven en garandeert zo dat de gelijktijdig verbruikte zonnestroom de goedkoopste elektriciteit is voor de sociale huurders. De huurders betalen aan de sociale verhuurder - die eigenaar is van de opgewekte stroom - enkel voor de zonnestroom die zij verbruiken wanneer de zon schijnt. Er zijn voor de huurders geen bijkomende kosten.

De elektriciteit die niet wordt verbruikt, verkopen de sociale huisvestingsmaatschappijen en woonmaatschappijen aan Energie.be. De opbrengsten vloeien volledig terug naar de sociale verhuurders en de sociale huurders die geen directe toegang hebben tot zonne-energie. De opbrengsten kunnen ook worden gebruikt voor andere duurzaamheidsinitiatieven van de sociale verhuurders.