EnergyDrive
België

Elke maand meer laadpalen en -beurten

18.07.2022

Begin dit jaar hielden we EnergyDrive boven de doopvont. Sinds de opstart zien we elke maand het aantal laadbeurten fors toenemen. Elektrische wagens kunnen intussen opgeladen worden op laadpleinen in Brussel, Gent en binnenkort ook Antwerpen. Nog voor het najaar zullen we er een pak laadpunten bij doen: bijna  500 laadpunten in het Brussels Gewest en meer dan 500 laadpunten op strategische locaties verspreid over heel Vlaanderen. En het beste nieuws is: bij ons laad je aan de laagste prijzen. Dat is nu eenmaal het voordeel van groene energie: ze is lokaal, ze is voorspelbaar en ze is onafhankelijk van de internationale prijsschommelingen.