EValues

Impact als streefdoel

Doelgerichtheid

 • Eenvoud loont. Ons aanbod is eenvoudig en helder: we ontzorgen onze klanten. Geen verrassingen, kleine lettertjes, geen vervelende zaken of wijzigingen nadat een deal beklonken is. Geen strubbelingen. We praten problemen uit. Zo blijven zaken simpel.
 • Verantwoordelijkheid. Binnen EnergyVision is verantwoordelijkheid geen hol begrip. In teams en departementen neemt iedereen verantwoordelijkheid voor zijn/haar projecten, denken we proactief en werken we samen. We werken onder het motto “zeg wat je doet en doe wat je zegt”. Samen durven we te beslissen, maar ook te werken en te vieren. 
 • Impact begint bij onszelf. Daarom zijn we nieuwsgierig en leergierig. We nemen initiatief, blijven onszelf ontwikkelen en als collega’s inspireren we elkaar.
 • Durf te veranderen. We denken mee met klanten in een veranderende wereld. We sturen bij waar nodig. De hele wereld verandert – wij staan niet stil.

We zijn integer en authentiek

Integriteit

 • Bescheidenheid siert. We helpen mekaar, we dulden geen kliekjes of ego’s. Schrik om fouten te maken hoeft niet (daar leren we van). Authenticiteit loont.
 • Passie. voor onze klanten en projecten. We houden van wat we doen en we doen het vol overtuiging.
 • Eén in verscheidenheid. We werken samen, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, geloof, achtergrond of overtuiging. Die verscheidenheid is net verrijkend. We werken aan hetzelfde doel en schrijven hetzelfde verhaal, op welke locatie we ook actief zijn binnen de groep. We luisteren naar mekaar en respecteren mekaar.
 • Onze focus ligt op oplossingen, niet op problemen. We denken na over hoe we de dingen kunnen verbeteren. Overleg met collega’s is belangrijk: we stimuleren medewerkers om zelf voorstellen te durven doen of alternatieven aan te reiken.

Transparantie, duidelijkheid en openheid zijn cruciaal

Transparantie

 • We moedigen openheid aan, schermen geen zaken af voor collega’s en kijken voorbij ons eigen eiland of departement.
 • We delen info met mekaar. Informatie onderling delen bevordert efficiëntie, werkt verrijkend en geeft betere resultaten in onze teams. We sturen liever een cc te veel dan te weinig.
 • We roepen op tot duidelijkheid: heldere en duidelijke informatie, naar onze collega’s, naar onze klanten, naar iedereen.
 • “Wees welkom” is onderdeel van onze bedrijfscultuur. Er is weinig hiërarchie in het bedrijf: het management is er wanneer het verkeerd gaat, om de verantwoordelijkheid te dragen. We durven te springen en te proberen – drempelvrees noch plankenkoorts zijn hier nodig.