Gemeentelijke Basisschool Poelbos, Jette

16.07.2021
Deze installatie is het achtendertigste van circa vijftig projecten die EnergyVision opleverde in opdracht van Sibelga, de netbeheerder van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit in het kader van SolarClick, een programma die de Brusselse Regering toevertrouwde aan Sibelga om de milieudoelstellingen in Brussel te behalen (www.solarclick.be). SolarClick wordt van nabij opgevolgd, niet enkel door Sibelga en de lokale politiek maar ook door Brussel Leefmilieu en door Brussels Minister van Energie Alain Maron.
Deze installatie, bovenop het dak van Gemeentelijke Basisschool Poelbos, levert jaarlijks ruim 29.300 kWh. EnergyVision bouwde de 35,70 kWp en onderhoudt de site gedurende tien jaar.

Klant

Gemeentelijke Basisschool Poelbos

Locatie

Jette

kWp

35,70

kWh

29.300

Dakoppervlakte

0 tot 1.000 m²

Dit gebeurde met het dak van de klant

“Het project is een goede zaak voor de openbare instellingen. Dit omdat ze kunnen genieten van de gratis geproduceerde elektriciteit.”

Alain Maron
Brussels Minister van Energie

Hartelijk dank, Gemeentelijke Basisschool Poelbos, voor het vertrouwen!