FAQ | EnergyHome

Over de EnergyHome Formule

Wat houdt de EnergyHome formule juist in?

EnergyHome plaatst gratis een zonnepaneelinstallatie bij u thuis. Voor de energie die uit de zonnepanelen komt en die u kunt gebruiken, betaalt u een vast of variabel tarief dat gegarandeerd lager ligt dan uw huidige energieprijs.

Alles, alles, alles zit in die prijs inbegrepen. Er komen daar geen kosten of heffingen of wat dan ook bij.

Als u energie nodig heeft buiten de zonne-uren, dan moet u die wel nog altijd van een energieleverancier kopen (en die prijzen zijn veel duurder). Maar zodra de zon schijnt en u energie nodig heeft, krijgt u die dus van op uw eigen dak. En heeft u geen energie nodig, dan betaalt u niets en dan injecteren wij de energie in het net.

Wie komt in aanmerking?

U dient eigenaar te zijn van de woning vooraleer u in aanmerking komt voor een EnergyHome-contract. Als u huurder bent, zult u uw huurbaas moeten overtuigen om mee te tekenen.
Indien er meerdere eigenaars zijn van het gebouw, dient de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) de overeenkomst goed te keuren en te ondertekenen (alle eigenaars dienen mee te tekenen op de overeenkomst). Alvorens we de hele administratieve molen in gang zetten hiervoor, vragen we daarom om een principiële goedkeuring van de VME. Zodra u die heeft, kunnen we samen aan de slag!

Welk type dak komt in aanmerking?

Grote en kleine daken, zolang er niet te veel obstakels op het dak staan of in de buurt zijn die schaduw geven. Zowel platte als schuine daken zijn mogelijk. Ook veel daktypes komen in aanmerking. Op asbestdaken bouwen wij echter geen installaties. Ook op natuurleien bouwen we niet aangezien deze te broos zijn en zeer breekbaar zijn. Daken bestaande uit kunstleien recenter dan het jaar 2002 kunnen wel aangezien er dan met zekerheid geen asbest meer aanwezig is in de kunstleien.

Is er een omgevingsvergunning nodig?

Neen, bijna nooit is er een omgevingsvergunning nodig voor zonnepanelen indien deze op een dak worden geplaatst. Indien er toch een vergunning nodig zou zijn, zullen we dit op voorhand aan u signaleren.

Dient mijn elektrische installatie gekeurd te zijn?

We gaan er van uit dat de huidige installatie reeds conform is, anders mogen wij niet plaatsen. In elk geval is er geen herkeuring nodig van uw huidige installatie.
Kleine aanpassingen kunnen we samen bekijken, maar in het geval van grote aanpassingen, zult u die voorafgaandelijk moeten doen, ook om wettelijk in orde te zijn.

Kunnen de panelen ook op de grond geplaatst worden?

De zonnepanelen moeten wel degelijk op een dak komen. Voor zonnepanelen op grond zijn de procedures veel omslachtiger en is er vaak een omgevingsvergunning nodig.

Wanneer is mijn dak geschikt?

Indien uit een eerste analyse via satelliet beelden blijkt dat je dak geschikt is voor zonnepanelen, wordt u uitgenodigd voor een zoomsessie, waar de EnergyHome-formule uitgelegd wordt. Na deze zoomsessie ontvangt u van ons de overeenkomst. Als u daar op ingaat, volgt er sowieso een huisbezoek, zodat we alles technisch in kaart kunnen brengen (staat van het dak, aantal zonnepanelen, bekabeling,…). Daarna sturen we u een voorstel van bouwdossier. Pas als u deze goedkeurt, beginnen we aan de installatie. Stel dat de stabiliteit dit niet toelaat, zullen we uiteraard geen onnodige risico’s nemen en wordt het contract nietig verklaard.

Op asbestdaken bouwen wij echter geen installaties. Ook op natuurleien bouwen we niet aangezien deze te broos zijn en zeer breekbaar zijn. Daken bestaande uit kunstleien recenter dan het jaar 2002 kunnen wel aangezien er dan met zekerheid geen asbest meer aanwezig is in de kunstleien.

Hoeveel zonnepanelen komen er op mijn dak?

Onze technische collega’s bepalen het aantal zonnepanelen voor uw installatie, op basis van een analyse van uw dak en woning. We zullen het maximaal aantal panelen op uw dak leggen dat mogelijk is zodat u ook maximaal kan besparen. Het aantal panelen hangt af van de beschikbare, schaduwvrije oppervlakte. Na ondertekening van de overeenkomst, doen we een plaatsbezoek. Daarna maken we een voorstel op maat op, dan ziet u exact wat mogelijk is en geeft u daar al dan niet uw goedkeuring op.

Hoe bekwaam zijn jullie?

EnergyVision is op vandaag marktleider in de zonnesector in Vlaanderen en Brussel. Wij leveren een totaalaanbod aan de klant, met focus op ontzorging. Duizenden klanten, groot en klein, gingen u voor. Met EnergyHome kiest u voor hoge kwaliteit en oprecht respect voor de klant gedurende 30 jaar.

Wat houdt het vaste tarief van de EnergyHome-formule juist in?

De prijs per verbruikte kWh wordt vastgelegd op 0,20 EUR voor een periode van maximaal 30 jaar. Deze prijs is evenals een all-in prijs (BTW, transport- en distributiekosten, heffingen) en zal dus nooit stijgen.

Bovendien kan u vijfjaarlijks uitstappen (een mens zou al goed zot moeten zijn, maar je weet nooit 😊) en kan u om de 5 jaar van formule wijzigen, van vast naar variabel en terug.

Wat houdt het variabele tarief van de EnergyHome-formule juist in?

De prijs per verbruikte kWh is variabel waarbij onze eenheidsprijs gegarandeerd 30% lager is dan de eenheidsprijs van uw huidige energieleverancier, en dat voor een periode van maximaal 30 jaar. Op basis van de voorlegging van de meest recente afrekening van uw energieleverancier, leggen we samen uw tarief vast: dat is 30% lager dan de prijs die u bij uw energieleverancier betaalt, punt.

Bovendien kan u ook hier vijfjaarlijks het contract opzeggen (waar wij niet van uitgaan 😉) en kan u om de 5 jaar van formule te wijzigen, van variabel naar vast en terug.

Vijfjaarlijks heb ik de keuze om uit te stappen of het contract op te zeggen. Wat houdt dit juist in?

Zowel bij het vaste als het variabele tarief heeft u de keuze om uit te stappen. Dit gaat gepaard met een vaste kost van 500 EUR. Dit bedrag dekt onze kost om de zonnepanelen van uw dak te verwijderen en de omvormer los te koppelen.

Om de 5 jaar heb ik de mogelijkheid om van tarief te wijzigen. Wat houdt dit in?

Om de 5 jaar heeft u de optie om kosteloos van tarief te wisselen. Indien u beslist te wisselen tijdens de 5 jaar vragen we een administratieve vergoeding van 250 EUR. Zo kunt u elke vijf jaar kijken welk tarief voor u het meest voordelig is.

Technisch

Wat is een zonnepaneel?

Een zonnepaneel wordt in het jargon ook een ‘photovoltaïsche module’ genoemd (‘PV’). Een PV-installatie uit zonnecellen. Deze zetten zonlicht om in elektriciteit, in de vorm van gelijkstroom. Die gelijkstroom beweegt van cel tot cel, en van paneel tot paneel. Om uiteindelijk aan te komen in de omvormer.

Wat is een omvormer?

De omvormer verandert die gelijkstroom vervolgens in wisselstroom zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden. Elektrische toestellen werken immers enkel op wisselstroom.

Wat is een productiemeter?

Een groene meter (of productiemeter) meet de elektriciteit die door de panelen wordt opgewekt. Met behulp van een 4G-kaart die in de meter wordt gestoken, ontvangen we elke dag de productie-index. Zo kunnen wij eventuele storingen in het systeem onmiddellijk opsporen en snel actie ondernemen.

Wat is een bidirectionele meter?

Een bidirectionele meter meet hoeveel energie u werkelijk van het net afneemt alsook de energie die geïnjecteerd wordt in het net. Een bidirectionele meter is in Vlaanderen wettelijk verplicht sinds 1/10/2021 voor het plaatsen van zonnepanelen. Het plaatsen van deze 'slimme' meter wordt door ons geregeld en betaald. Netbeheerder Fluvius komt deze op voorhand installeren. U hoeft zich van niets aan te trekken hiervoor.

Welke zonnepanelen en omvormer gebruiken jullie?

Klik hier om onze producten meer in detail te leren kennen. Onze zonnepanelen staan garant voor een topopbrengst. We hebben het allergrootste belang bij kwaliteit: zo kunnen we zo veel mogelijk stroom produceren. Enkel op basis van de stroom worden we vergoed, dus we hebben belang bij topkwaliteit!

Wekken de zonnepanelen ook stroom op als het bewolkt is?

Jazeker! Een zonnepaneel produceert stroom van zodra er licht op valt, ook diffuus licht dat door de bewolking komt. Hoe meer licht er op valt, hoe beter uiteraard, maar ook tijdens bewolkte momenten, wekken zonnepanelen energie op (zij het veel minder dan op een zonnige zomerdag).

Werken de zonnepanelen ook als het vriest?

Absoluut. Zodra er licht op de panelen valt en ze niet besneeuwd, beregend of bedauwd zijn, dan functioneren zonnepanelen gewoon. Ook in de winter en bij lage temperaturen (zij het veel minder dan op een zonnige zomerdag).

Zijn zonnepanelen bestand tegen hagel en storm?

Onze zonnepanelen zijn bestand tegen vrij extreme condities. Bovendien installeert EnergyHome zonne-installaties volgens de regels van de kunst wat het risico op schade door extreme weersomstandigheden verder verkleint.

Hoe wordt autoconsumptie gemeten?

De autoconsumptie wordt reëel gemeten, op basis van gecertificeerde, officiële meters. U kunt de autoconsumptie opvolgen in ons klantenportaal, maar u kunt ze ook op elk moment consulteren via de officiële meter van netbeheerder Fluvius: u kunt dit zowel aflezen op de Fluvius-meter zelf, als in het klantenportaal van Fluvius online.
Er wordt gemeten op kwartierbasis, via de digitale meter.

Kan ik mijn productie opvolgen?

U kunt de productie (panelen, distributie) opvolgen in ons monitoringportaal, maar u kunt ze ook op elk moment consulteren via de officiële meter van netbeheerder Fluvius: u kunt dit zowel aflezen op de Fluvius-meter zelf, als in het klantenportaal van Fluvius online.

Rompslomp (administratie, onderhoud, …)

Wat komt er kijken bij de installatie?

U ontvangt van ons een voorstel van overeenkomst. Als u daar op ingaat, volgt er sowieso een huisbezoek, zodat we alles technisch in kaart kunnen brengen (staat van het dak, aantal zonnepanelen, bekabeling,…). Daarna sturen we u een voorstel van bouwdossier. Pas als u deze goedkeurt en Fluvius een slimme meter heeft geplaatst, beginnen we aan de installatie. Stel dat de stabiliteit dit niet toelaat, zullen we uiteraard geen onnodige risico’s nemen en wordt het contract nietig verklaard.

Kan ik nog altijd zelf mijn elektriciteitscontract en leverancier kiezen?

U heeft sowieso nog een energieleverancier nodig (EnergyHome levert enkel stroom wanneer de zon schijnt). Het staat u uiteraard vrij om bij uw huidige energieleverancier te blijven. Uw factuur bij uw leverancier zal in elk geval beduidend lager zijn aangezien u een groot deel van de stroom van de zonnepanelen zal verbruiken aan ons vast (0,20 EUR/kWh) of variabel tarief (30% lager dan het tarief van uw energieleverancier).

Moet ik mijn energieleverancier of andere partijen op de hoogte brengen?

Neen, u hoeft zich geen zorgen te maken. Wij regelen alles voor u: keurder, vervanging meter, enzovoort. Uw energieleverancier hoeft niet op de hoogte gebracht te worden. U kunt achteraf natuurlijk altijd uw leverancier contacteren om te zeggen dat u zonnepanelen heeft geplaatst en op basis daarvan het bedrag van uw voorschotfactuur wenst te verlagen.

Moet ik mijn verzekeraar informeren over de zonnepanelen?

Ja, het is belangrijk om aan uw verzekeraar een kopie te bezorgen van de getekende overeenkomst, zodat deze op de hoogte is. Let wel, wij zijn eigenaar van de installatie en betalen een verzekering voor de gehele installatie. Uw verzekeringspremie zal dus in principe niet worden verhoogd. Wel kunnen we dit niet garanderen daar dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en wat er juist allemaal is opgenomen in uw polis.

Moet ik die panelen elk jaar kuisen?

Neen, zelf reinigen is in principe niet nodig. Door de schuine opstelling van de panelen en de afwerende laag, reinigen de panelen grotendeels zichzelf. Bovendien valt er in België ruim voldoende neerslag zodat er geen extra reiniging moet gebeuren. Bij identificatie van een opvallende daling in opbrengst, plannen we een onderhouds- en reinigingsmoment in.

Moet ik mijn installatie onderhouden?

Tot 30 jaar lang waakt EnergyHome over uw installatie. U geniet dus zorgeloos van uw zonnepanelen! Geen onderhoudskosten, geen monitoring en geen kosten in geval van schade veroorzaakt door onze installatie.

Wat indien interventie moet ingepland worden (door defecte onderdelen)?

Het is ook in ons belang dat de installatie tiptop werkt. Als er geen stroom is, dan kunnen we ook niks factureren. We hebben er dus alle belang bij dat de installatie zo goed mogelijk energie produceert en dat u zo veel mogelijk kunt besparen. Dit houdt in dat we storingen snel detecteren en komen oplossen. Wij blijven gedurende 30 jaar verantwoordelijk voor de hele installatie, defecte onderdelen worden zo snel mogelijk vervangen.

Waarom dien ik EnergyHome het mandaat te geven om mijn digitale meter uit te lezen?

Om de (toekomstige) productiewaarden van de installatie goed te kunnen opvolgen, hebben we even uw hulp nodig en vragen we u om ons het mandaat te geven zodoende we uw digitale meter vanop afstand kunnen uitlezen. Dit om ervoor te zorgen dat we de installatie op een correcte manier kunnen opvolgen en vooral dat we correcte, transparante energiefacturen kunnen opmaken voor de verbruikte stroom afkomstig van de zonnepanelen.

In een verdere fase van het proces zal u van ons een link ontvangen die u naar een website van Fluvius zal leiden. Gelieve de nodige stappen te volgen en het proces te vervolledigen. Let wel op, deze link is maar 24 uur geldig.

Het contract

Wat gebeurt er na de duurtijd van het contract met de installatie?

Na die 30 jaar krijgt u de zonnepanelen en kunt u verder gebruik maken van alle stroom, zonder iets te betalen. Zonnepanelen hebben na 30 jaar nog een rendement van meer dan 70%. Wij raden dan ook aan deze niet meteen af te breken en nog enkele jaren te genieten van de groene stroom.

Kan ik de zonnepanelen overkopen zodat ik zelf eigenaar word?

Ja dat kan. Dan ontbindt u wel de overeenkomst zoals vermeld onder art. 9.

Kan ik mijn contract vervroegd stopzetten?

Het is contractueel voorzien dat er verschillende mogelijkheden zijn om een contract vervroegd stop te zetten en/of de installatie over te nemen.
De verschillende mogelijkheden van duur en beëindiging zijn terug te vinden onder art. 9 Duur en beëindiging van de overeenkomst.

Wat gebeurt er als de woning verkocht wordt en een nieuwe eigenaar krijgt?

De nieuwe eigenaar kan het contract aan dezelfde voorwaarden overnemen. Het contract kan ook stopgezet worden. Het is contractueel voorzien dat er verschillende mogelijkheden zijn om een contract vervroegd stop te zetten en/of de installatie over te nemen. Voor meer info, kan u artikel 9.4 van het contract raadplegen.

Wat ingeval van overlijden?

We wensen u in de eerste plaats een zéér lang leven toe! Als het onvermijdelijke dan toch gebeurt, is het contractueel voorzien dat er verschillende mogelijkheden zijn om een contract vervroegd stop te zetten en/of de installatie over te nemen.

Wat bij verhuur van de woning?

In eerste instantie bent u verantwoordelijk tegenover ons voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De afrekeningen zullen gestuurd worden naar de huurder. Maar als de huurder niet betaalt, bent u verantwoordelijk en zal u dit moeten betalen – en op de huurder verhalen.
Het is immers niet met de huurder dat we het contract aangaan (maar mits goedkeuring van u en huurder kunnen we dus wel de facturen op diens naam zetten).

Wat als ik tussentijds mijn dak wil renoveren?

Als er werken moeten gebeuren en daarvoor moet de installatie tijdelijk verwijderd worden, dan doen we dit voor u. Daarvoor vragen we een vergoeding van 40 EUR per paneel (minimum 250€) om die te verwijderen, tijdelijk te stockeren en dan terug te monteren.

De besparing

Hoeveel bespaar ik met mijn zonnepanelen?

Uw energiefactuur zal ongetwijfeld dalen.

Voorbeeld: We houden rekening met een standaardverbruik van 3.500 kWh per jaar (gezin met twee kinderen). Stel dat we een installatie van 10 zonnepanelen op uw dak kunnen plaatsen dan zal de installatie jaarlijks +- 3.500 kWh aan groene stroom opwekken. Gemiddeld merken wij dat +-40% (of 1.400 kWh) van de productie lokaal door de klant wordt verbruikt (= zelfconsumptie). Met andere woorden zal u in dit voorbeeld 1.400 kWh bij EnergyHome afnemen aan een veel voordeliger tarief.

Stel dat u gekozen heeft voor onze vaste formule dan betaalt u voor deze 1.400 kWh aan groene stroom een bedrag van 280 EUR aan EnergyHome i.p.v. 700 EUR* aan uw huidige energieleverancier. Dit betekent dus een jaarlijkse besparing van 420 EUR zonder enige investering of kopzorgen. Hoe hoger uw eenheidsprijs bij uw energieleverancier of hoe hoger uw zelfconsumptie, hoe hoger uw besparing zal zijn. Tips om uw zelfconsumptie te verhogen kan u terugvinden in het antwoord op de vraag hieronder “Hoe kan ik meer besparen met mijn zonnepanelen”.

*Gerekend aan een gemiddelde eenheidsprijs van 0,50 EUR per kWh.

Hoe kan ik meer besparen met mijn zonnepanelen?

Hoe meer u gebruik maakt van zelfconsumptie (onmiddellijk gebruik van de productie), hoe minder elektriciteit u van het net vraagt en hoe meer u bespaart. Daarom wordt aanbevolen om apparaten zoals wasmachines, droogtrommels en vaatwassers overdag te laten draaien wanneer de panelen produceren.

De kosten

Welke kosten betaal ik gedurende de jaren dat ik klant ben van EnergyHome?

U betaalt een vaste (0,20 EUR/kWh) of variabele prijs (30% lager dan uw huidige energieprijs) voor de energie die uit de zonnepanelen komt en die u kunt gebruiken.

Andere kosten zijn er niet: wij betalen de kosten voor verzekering, voor eventueel onderhoud of reparaties, voor eventuele taksen, alles.

Als u energie nodig heeft buiten de zonne-uren, dan moet u die wel nog altijd van een energieleverancier kopen (en die prijzen zijn per definitie veel duurder).

Wat met kosten voor verzekering, onderhoud, eventuele taksen?

Het vaste of variabele tarief is een all-in prijs, inclusief BTW. Wij betalen de kosten voor verzekering van onze installatie, voor het eventuele onderhoud of reparaties, voor eventuele taksen, alles. Dat komen we samen overeen en staat in ons contract gebetonneerd.

Komt u de panelen jaarlijks kuisen?

Preventieve reiniging gebeurt niet omdat dit voor residentiële installaties weinig nut heeft : we wonen in België, we kunnen gewoon de regen zijn werk laten doen! Wel volgen we de performantie permanent op en komen we tussen wanneer dat nodig zou zijn.

Wat met verplichte milieubijdrages?

Er is een verplichte en wettelijke milieubijdrage op zonnepanelen die op daken in Vlaanderen gebouwd worden (dat is zoals er ook een milieubijdrage is op batterijen en elektrische apparaten). EnergyVision is sinds lang aangesloten bij PV Cycle, de vereniging die instaat voor de recyclage van zonnepanelen. Dat betekent dat deze milieubijdrage automatisch betaald wordt door EnergyVision. Twee voordelen voor de EnergyHome klanten: u bent wettelijk volledig in orde (want de milieubijdrage is door ons betaald) én als u de zonnepanelen ooit van uw dak laat halen, worden deze kosteloos verwerkt en gerecycleerd: geen verrassingen voor u, geen taksen of boetes, en u moet er al helemaal niet mee naar het containerpark!

Wat met injectiekosten en -vergoedingen?

Soms is er een vergoeding, soms is er een kost voor de injectie van energie in het net (dit gaat over de energie die door de zonnepanelen geproduceerd wordt, maar die u thuis niet kunt gebruiken). Deze energie wordt in het net geïnjecteerd. Om het moment van een algemeen tekort, krijgen we daar geld voor. Op een moment van overschot (bijvoorbeeld omdat er te veel zonneschijn is en te weinig nood aan energie in het weekend of op de middag of zo), betalen we daar geld voor. De voordelen en de risico’s van deze injectie zijn voor ons.

Wat met prosumententarief?

Wij werken met een slimme meter, niet met een terugdraaiende meter. Er is dus geen prosumententarief te betalen, ook niet naar uw huidige energieleverancier. Ook het plaatsen van de slimme meter wordt door ons geregeld en betaald.

Factuur

Hoe vaak ontvang ik facturen?

We zullen de verbruikte stroom maandelijks aan u factureren via een domiciliëring. We bezorgen u een maandelijks overzicht van de verbruikte stroom. Dit staat in detail vermeld op de maandelijkse factuur.

Kan ik mijn rekening betalen via bankoverschrijving?

Betaling via overschrijving is niet mogelijk. Domiciliëring is voor ons belangrijk om het betalings- en opvolgingsproces automatisch te laten verlopen.

EnergyHome laadpunt | Voorwaarden

Zijn er bepaalde voorwaarden voor het (gratis) laadpunt?

Bezitten over een elektrische wagen, zodat er minimum circa 1.500 kWh per jaar kan afgenomen worden langs het laadpunt én plaats hebben om een laadpunt te plaatsen. Wij betalen enkel voor de plaatsing van de console aan de muur, niet in de oprijlaan en voorzien één doorboring door de muur. Civiele werken (graafwerken, herstellen van tuin en opritten) zijn niet ten onze laste.

Kan ik later instappen voor een laadpunt? Stel dat ik in de toekomst een elektrische auto zou kopen, kan ik dan nog beslissen om ook een laadpunt te laten installeren?

Dat zal op dat moment bekeken moeten worden, is ook afhankelijk van de grootte van de installatie. Uw laadpunt is privé: enkel u kan die gebruiken, of bijvoorbeeld vrienden of familie die u toelaat om deze te gebruiken.

Kan er een (gratis) laadpunt geplaatst worden zonder installatie van zonnepanelen?

Neen.

EnergyHome laadpunt | Technische informatie

Welk laadpunt gaan jullie plaatsen?

Wij voorzien een standaardmodel.
Voor een residentiële aansluiting, zal dit een gewoon laadpunt zijn. Voor een snellaadpaal heeft u zware elektriciteitsvoorziening en cabine nodig. Ook daar hebben we inderdaad oplossingen voor, maar dan valt dit niet onder de residentiële EnergyHome-formule, maar onder onze industriële EnergyDrive-formule :
https://www.energyvision.be/nl-be/drive .

Welk type kabel heb ik nodig om mijn auto op te laden?

Veruit de meeste elektrische wagens zijn met het laadpunt verbonden via een laadkabel met een type 2-stekker.
Om een ultrasnellader te gebruiken, heeft u een CCS-aansluiting op de wagen nodig.

Waar moet mijn installatie aan voldoen?

Wij plaatsen een laadpunt indien u thuis minimaal één van volgende vermogens heeft:

  • 230V + 40A (monofasig)
  • 3x230V + 40A (driefasig)
  • 3x400V + 25A (driefasig + neuter)

Indien u een lager vermogen heeft, kunnen wij helaas geen laadpunt plaatsen aangezien uw zekering anders steeds zullen uitvallen als u uw wagen aan het laden bent en op datzelfde moment in de woning aan het verbruiken bent.
Het vermogen van het laadpunt wordt vervolgens bepaald door het beschikbare vermogen van uw elektrische installatie.
EnergyVision komt niet tussen in het verzwaren van uw thuisinstallatie.

Moet mijn elektrische installatie aan bepaalde voorwaarden voldoen?

Een normale huisaansluiting met 40 A is normaal voldoende.

Hoelang duurt een oplaadsessie?

De laadtijd van een elektrische wagen hangt af van de batterij, de oplaadtechnologie in het voertuig, het type laadpunt en het type laadkabel, temperatuur,… In het algemeen kunt u uw wagen aan een 11kW laadpunt volledig opladen in circa vier tot zes uur, afhankelijk hoe vol of hoe leeg uw batterij is. Aan een snellader langs de weg kan u tot 80% laden op 15 à 30 minuten. Een laadpunt met een vermogen van 7,4kW heeft tussen 6 en 10 uur nodig, afhankelijk van de sterkte van uw laadkabel en de status (batterijpercentage) van de batterij van uw wagen.

Welke laadpunten bestaan er?

Bij de EnergyHome-formule werken we met een laadpunt van 7,4kW. Voor aansluitingen met een monofase connectie voorzien wij een 7,4kW laadpunt. Dit laadpunt is ook voorzien met een beveiliging tegen stroomuitval. Wij raden aan om te laden met een 16A laadkabel om niet 80% van het volledige vermogen van uw woning te benutten voor het laden van uw wagen. Met een 32A laadkabel moet er steeds met een load balancing systeem gewerkt worden.

Indien uw woning een driefase aansluiting heeft, kan EnergyVision ook een driefase laadpunt installeren. Hogere vermogens worden binnenkort ook financieel benadeeld door het capaciteitstarief. EnergyVision raadt aan om thuis traag te laden.

Hoe weet ik of ik een driefasige aansluiting heb?

Mechanische meter: heb ik een enkelfasige of driefasige aansluiting? (klik hier voor de afbeelding).
Slimme meter: heb ik een enkelfasige of driefasige aansluiting? (klik hier voor de afbeelding).

Verschil tussen de aansluitingen: klik hier voor meer uitleg over het verschil.

Tot welk percentage moet ik de batterij opladen?

Bij de meeste wagens is een oplaadniveau van 90% voldoende voor normaal dagelijks gebruik. Wij raden u aan de oplaadlimieten alleen te verhogen wanneer u lange afstanden gaat rijden.

Waarom gaat een ultrasnellader zoveel sneller dan thuis opladen?

Ultrasnelladers passeren de boordlader van een wagen en leveren rechtstreeks tot 350 kW gelijkstroom (DC) aan de batterij. Dit vermogen vereist speciale transformatoren en netaansluitingen die niet beschikbaar zijn in woningen. Het resultaat is dat een wagen in een mum van tijd is opgeladen: vaak in 15 minuten of sneller.

EnergyHome laadpunt | De kosten

Wat als mijn elektrische installatie verzwaard moet worden?

Wij plaatsen een laadpunt indien u thuis minimaal één van volgende vermogens heeft:

  • 230V + 40A (monofasig)
  • 3x230V + 40A (driefasig)
  • 3x400V + 25A (driefasig + neuter)

Deze kan zowel monofasig als meerfasig worden aangesloten.
EnergyVision komt niet tussen in het verzwaren van uw thuisinstallatie.

Welke kosten betaal ik gedurende 30jaar?

Wij gaan er vanuit dat uw wagen jaarlijks minstens 1.500kWh verbruikt. Dat komt overeen met een rijbereik van ongeveer 7500km.

Wat met kosten voor verzekering, onderhoud, eventuele taksen,…

Net als bij de zonnepanelen raden wij u aan een kopie van de overeenkomst naar uw verzekeraar te sturen om hem te informeren dat er zonnepanelen en een oplaadpunt zijn geïnstalleerd door een derde investeerder. Wij zijn de eigenaar van de installatie en verzekeren dus de gehele installatie alsook het oplaadpunt. Uw verzekeringspremie zal dus in principe niet worden verhoogd. Wel kunnen we dit niet garanderen daar dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en wat er juist allemaal is opgenomen in uw polis.

Mocht er onderhoud nodig zijn, dan zullen wij hiervoor zorgen, en wat eventuele taksen betreft, bevestigen wij dat die er niet zijn, maar mocht dat toch het geval zijn, dan zijn die ook ten onze laste zoals vermeld in de overeenkomst.

Voor wie zijn de civiele werken (graafwerken, herstellen van opritten, tuin,…)?

EnergyVision betaalt enkel voor de plaatsing van console aan de muur en aansluiting op uw netwerk. Wij voorzien één doorboring door de muur. Civiele werken (graafwerken, herstellen van tuin en opritten) zijn niet ten onze laste.

EnergyHome laadpunt | Rompslomp

Wat komt er kijken bij de installatie?

Het laadpunt wordt samen met de installatie van de zonnepanelen voorzien. Wij betalen enkel voor de plaatsing van de console aan de muur en aansluiting op uw netwerk. We voorzien één doorboring door de muur. Civiele werken (graafwerken, herstellen van tuin en opritten) zijn niet ten onze laste.

Welke onderhoudswerken moeten voorzien worden?

Onderhoud van een laadpunt is in normale omstandigheden niet nodig. Bij problemen kan u terecht bij de helpdesk van EnergyHome/EnergyVision.

Kan ik het laadpunt overkopen zodat ik zelf eigenaar word?

Ja dat kan. Dan ontbindt u wel de overeenkomst.

Kan ik de overeenkomst ontbinden?

Ja dat kan. Graag verwijzen wij u door naar art. 9 in de overeenkomst.

Wat gebeurt er na de duurtijd van het contract met het laadpunt?

Wij laten na de duurtijd (30 jaar) van het contract het laadpunt ter plaatse. De hele installatie wordt dan uw eigendom.

Moet ik mijn verzekeraar informeren over mijn laadpunt?

Ja, u moet uw brandverzekeraar inlichten over de komst van een laadpunt en de zonne-installatie door een derde investeerder. Wij zijn de eigenaar van de installatie en verzekeren dus de gehele installatie alsook het oplaadpunt. Uw verzekeringspremie zal dus in principe niet worden verhoogd. Wel kunnen we dit niet garanderen daar dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en wat er juist allemaal is opgenomen in uw polis.

Wat gebeurt er met mijn laadpunt als ik verhuis?

Het laadpunt blijft verbonden aan de woning. De nieuwe eigenaar kan dan kiezen om al dan niet het energiecontract over te nemen.

EnergyHome laadpunt | Factuur

Kan ik mijn rekening betalen via bankoverschrijving?

Betaling via overschrijving is niet mogelijk. Domiciliëring is voor ons belangrijk om het betalings- en opvolgingsproces automatisch te laten verlopen.

Hoe vaak ontvang ik facturen?

U ontvangt gewoon maandelijks een factuur met uw verbruikte kWh-en van de zonnepanelen. Als er voor het elektrisch laden van het laadpunt lokaal geproduceerde zonne-energie wordt verbruikt, dan wordt enkel deze energie mee afgerekend in de maandelijkse EnergyHome factuur. Het laadpunt dient enkel om de autoconsumptie van de zonnepanelen te verhogen. Laden buiten de zonne-uren wordt dus niet aanbevolen.

De betaling verloopt volledig automatisch, via domiciliëring.

Ja, ik wil gratis zonnepanelen en/of een laadpunt.

Stel uw vraag aan het EnergyHome-team

Kunt u het antwoord op uw vraag niet meteen vinden? U heeft wellicht hulp nodig van een medewerker. Lijst hieronder uw gegevens + vraag op. Daarna komt de vraag bij het juiste team terecht.

We komen zo snel mogelijk bij u terug!

Contactformulier: