Verschillende formules:

Optie 1:

PROJECTFINANCIERING

Lees Meer

Optie 2:

LEVERANCIERSKREDIET

Lees Meer

Optie 3:

LEASING

Lees Meer

ZO GAAT HET

Lees Meer

OPTIE 1: PROJECTFINANCIERING

In’t kort: in het geval van projectfinanciering, dragen wij van EnergyVision de hele investering en we delen de besparingen met u. De formule is gebaseerd op het ESCO principe, maar is aangepast specifiek naargelang de parameters van uw project. Ze gaan vaak vergezeld van financiële garanties van onze kant.

De formule van projectfinanciering is ondersteund door privé-kapitaal en overheidswaarborgen. Het laat toe om te voorzien in off-balance formules voor langere looptijden.
Deze formule is vooral interessant voor grootverbruikers (>1.000.000 kWh per jaar) met goede, stabiele kredietprofielen.

 

Waarom dit kiezen?

·       ESCO-gebaseerde formules

·       Overheidswaarborgen ter ondersteuning

·       Geschikt voor grootverbruikers met goede kredietprofielen

OPTIE 2: LEVERANCIERSKREDIET

We voorzien in een leverancierskrediet: u krijgt de producten/goederen/technologieën onmiddellijk, maar u betaalt ons slechts in schijven. Zodra we uw kredietprofiel aanvaarden en u ons een voorschot van 15% betaalt, gaan we met u een kredietovereenkomst aan, die tot vijf jaar kan lopen en waarbij u trimestrieel afbetaalt in lijn met de gegenereerde besparingen van uw energieproject.

Deze formule is beschikbaar voor looptijden tussen één en vijf jaar en start vanaf 100.000 EUR.

Waarom dit kiezen?

·       Ontvang uw goederen nu, betaal later

·       In lijn met OESO-regelgeving

·       Laag voorschotbedrag en gespreide kwartaalbetalingen

·       Geschikt voor kleine projecten

OPTIE 3: LEASING

Via onze tussenkomst, gaat u een leasingcontract aan met een ernstige partij. Deze formule laat u toe de betaling van een energie-investering te spreiden in de tijd.

Deze formule is beschikbaar voor grotere investeringen (> 500.000 EUR).

Waarom dit kiezen?

·       Ontvang uw goederen nu, betaal later

·       Flexibele duurtijd

·       Geschikt voor grote investeringen

Zo gaat het!

U bent geïnteresseerd in ons financieel model? Het volgt de ESCO-principes (Energy Service Company) maar is geoptimaliseerd voor onze projecten en technologieën. We begeleiden u graag doorheen het hele traject. Dat bestaat uit vier eenvoudige stappen.

Stap 1. Kennismaking en voorstel.

Een ingenieur van EnergyVision komt bij u langs en onderzoekt uw gebouw (of bij nieuwbouw: uw plannen). We gaan de specifieke eigenschappen van uw gebouw na, uw wensen en noden, en uw gebruiksuren. Op basis van deze info gaan we aan de slag en doen we u een besparingsvoorstel (we brengen ook uw huidig energieverbruik in kaart, wat u een handig inzicht geeft).

Stap 2. Gedetailleerd voorstel.

U vindt ons besparingsvoorstel interessant en wil een stapje verder gaan? Fantastisch! We integreren onze state-of-the-art technologieën in uw plannen, op basis van een gevalideerde studie. Samen stellen we een definitief plan op. We toetsen uw kredietprofiel en stellen u een formule op maat voor.

Stap 3. Ondertekening overeenkomst.

U tekent een financiële overeenkomst en u bespaart volgens de parameters zoals deze in het besparingsvoorstel berekend zijn. Deze overeenkomst volgt internationale standaarden.

Stap 4. Installatie in uw gebouw.

EnergyVision levert en/of installeert de producten/goederen/technologieën, met opgeleide en gecertificeerde installateurs. Het systeem wordt ‘turnkey’ aangeleverd waarna uw besparingen onmiddellijk starten. We houden contact en volgen de besparingen samen met u op: we zijn uw groene partner voor de toekomst.

U betaalt volgens vaste termijnen en/of in lijn met uw besparingen, afhankelijk van de gekozen financiële formule.

En na afloop van de overeenkomst?

Dan wordt het hele systeem uw eigendom voor €1. U blijft besparen zonder onze tussenkomst. Of u gaat een beperkt onderhoudscontract aan waarbij u verder ontzorgen. U beslist!

Een casestudie